Bajrang Baan With Hindi Lyrics By Lata Mangeshkar

  • Duration: 04:00

  • Size: 10.769 MB

  • Bitrate: 192 Kbps

  • Listen: 9.6K

On this page you may download By Bajrang Baan Lata Mangeshkar Lyrics With Hindi mp4 music in mp3 or mp4 format. Or you can watch video online.

Some facts about With Bajrang Hindi By Baan Mangeshkar Lyrics Lata mp3 :

Unlike Hanuman Chalisa which can be chanted by anybody, Bajrang Baan should be chanted only by those who need freedom from negative forces of nature. Om hanu hanu hanu hanumant hathilae Baerihi maaru braj ki kilae. Om hrim hrim hrim hanumant kapisa Om hunh hunh huhn hanu ari ur-sisa. Om cham cham cham cham chapal chalanta Om hanu hanu hanu hanu hanu-hanumanta. Om hmm hmm hawnk det kapi chanchal Om sam sam sahmi parane khal-dal. Ur pratiti drudh, saran hae, pathh karae dhari dhyan Baadha sab har, karae sab kaam safal hanuman.